Prof. Celal Şengör’ün ‘Nuh Tufanı’ savunması

‘Halkın bir kısmının benimsediği dini kıymetleri alenen aşağılamak” argümanıyla suçlanan Prof.Dr.Celal Şengör, bugün tabir vermeye gitti. Avukatı Celal Ülgen’in hazırladığı savunmada Şengör, Nuh Tufanının masallara dayandığını, bilimsel desteği olmadığını anlattı.

Barış Terkoğlu’nun “Gülşen’i tutuklatan savcının önünde: Celal Şengör’den ‘Nuh Tufanlı’ savunma” başlıklı yazısının ilgili kısımları şöyle:

“Musa’yla ilgili birinci yazılı kaynak Babil Sürgünü sırasında üretildiği düşünülen metinlerdir. Bu metinler Musa’nın yaşadığına inanılan periyottan yaklaşık olarak 1000 yıl sonrasına denk geliyor ve Musa yahut Kutsal kitap ile ilgili kimi anlatıların Babil-Sümer anlatıları ile benzerliklerine de ışık tutabilir. (…) Musa’nın doğumu ve büyütülmesi ile ilgili anlatılan hikayelerin bir kısmı Akad hükümdarı Sargon, Hint en:Karna ve Yunan Oedipus hikayeleri ile örtüşür, yani muhakkak ki masalsı bir karaktere yakıştırmadır. (…) 21. yüzyılın başlarında arkeologlar, İbrahim, İshak yahut Yakup’u muteber tarihi şahsiyetler yapacak rastgele bir bağlam kurma umudundan vazgeçtiler.

Şengör’ün 2003’te dünyanın en prestijlilerinden olan Amerika Jeoloji Derneği tarafından yayımlanan bir kitabında Nuh Tufanı menkıbesini ayrıntılı olarak inceleyerek onun da 1875’ten beri pek çok Eski Ahit uzmanı, Asurolog, tarihçi ve arkeoloğun da defaatle yayımladığı gibi—tamamen Sümer, Asur ve Babil mitolojilerine, yani masallarına dayandığını, kelamda dünyayı kaplayan bir tufan için jeolojik en küçük bir iz bile bulunamadığını belgelemiştir. Şengör’ün yapıtının özgünlüğü birinci sefer Sümer, Akkad, Babil, Yunan ve Eski Ahit anlatılarını sütunlar halinde dizerek bir ‘deneştirme şeması’ oluşturması olmuştur. Şengör’ün şeması hiçbir kuşkuya mahal bırakmayacak bir halde Nuh Tufanı menkıbesinin eski Mezopotamya masallarından türediğini ispat etmekte, kendinden evvel pek çok bilim insanı tarafından esasen ortaya atılmış bu görüşü desteklemektedir. Bu şema dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.

Din ve bilimin mevzularının birbirleriyle örtüşmediğini argüman etmek tarih cehaletinin bir sonucudur. Esasen o denli bir şey olsa binlerce yıllık sürtüşme olmazdı. Yaradılış efsanesinden tutun da Nuh Tufanı’na, lisanların ayrışmasından insanların mucizelerle hastalıklarından kurtarılmalarına, dünyanın halinden Ay ve Güneş’in yörüngelerine ve Güneş sisteminin geometrisine kadar pek çok mevzuda hem din hem de bilim ortaya görüşler atmışlardır. Bunların hepsi birbiriyle örtüşür ve çelişir. Bu çelişkilerin istisnasız hepsi bilim lehine çözülmüş, din her seferinde geri adım atmak zorunda kalmıştır.

Türkiye’de de Diyanet ve RTÜK, Orta Çağ’ın görüşlerine geri dönerek benim lisana getirdiğim bir tarihi gerçek için Habertürk kanalına ceza verilmesini temin etmişlerdir. Maalesef bir Cumhuriyet Savcısı da 21. yüzyılda bilimi reddederek dinî masalları pahaların temeli yapan bir görüş için beni kuşkulu ilan etmiştir. Bu yapılan hiçbir bilimsel ortamda savunulamaz, her iki kurumu da gülünç duruma düşürür. RTÜK ve Savcılık bilimsel olarak hiçbir tarihi evrakı olmayan bir mitolojiye dayanarak bilime karşı çıkmaya yeltenmiştir. En çok iki tıp gerçek fikrine sığınmaya kalkabilir ki, bu da günümüzde biraz tahsilli ve aklı başında insanları lakin güldürür. RTÜK ve savcılık bilimsel bir tabire ceza vermeye kalkışarak, bilime karşı çıkmaktadır. Galile’yi ve Darwin’i mahkum eden kiliseleri göz önünde bulundurarak günün birinde kendilerinin de birebir duruma düşeceğini düşünüp aldığı karardan vakitlice vaz geçmelidir.” (YAZININ TAMAMI)

Yorum yapın